Strategia anticorupţie în educaţie

  • Anunt privind strategia anticoruptie – Click aici
  • Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5113/15.12.2014 – Click aici
  • Ordinul MEN nr. 5144/2013 privind strategia anticoruptie in educatie – Click aici
Reclame